Blog

Allegro Software a jubilejní verze 2.100

Na Allegru 2 pracujeme již od roku 2016 a nyní jsme dosáhli na hranici v pořadí 100. aktualizace. Za necelých 6 let jsme pro vás vydali sto vylepšení a posunuli jsme Allegro o velký kus cesty vpřed. Za tento rozvoj vděčíme především vám, našim zákazníkům, kteří nás svými nápady a požadavky neustále motivujete a ženete dopředu a nenecháte nás usnout na vavřínech:)

Allegro Software - verze 2.100

Účetnictví

Upravili jsme třídění dle čísla řádku v interních a finančních dokladech. Původně se používalo třídění textové, nově je číselné.

Otevření účetnictví / uzávěrka - do aplikací jsme přidali možnost „přegenerování“ otevíracího / uzávěrkového dokladu.

Skupiny společností

Vytvořili jsme novou tabulku umožňující seskupování společností a doplnili ji jako filtr do následujících aplikací:

Nevyřízené společnosti, Obrat dodavatelů a zákazníků, Pohledávky a závazky sumárně, Tisk pohledávky/závazky dle splatnosti, Tisk obraty zákazníků/dodavatelů dle měsíců, Tisk zákazníci/dodavatelé – porovnání obratu za období, Tisk zákazníci/dodavatelé dle obratu, Tisk zákazníci/dodavatelé dle pohledávek.

Majetek

V tiscích modulu majetku jsme upravili zobrazení filtru středisko.

Produkty

Do Produktů jsme implementovali několik změn:

  • Produktové informace – optimalizovali jsme zobrazování hodnot v alternativních měrných jednotkách.
  • Upravili jsme test na použití šarže a typ šarže předepsané na typu produktu – pro již existující produkty se zobrazuje pouze upozornění, pro nové chyba.
  • Do tooltipu u vstupu produkt jsme doplnili možnost zobrazit i obrázek produktu – pokud primární soubor připojený k produktu je obrázek a pokud na to uživatel má přiděleno nově přidané oprávnění (IsProductTooltipPrimaryFilePreview).

Obchodní doklady

Do vstupu pro dodatečný text k vytištění ve všech dokladech jsme přidali možnost používat opakované texty.

Prodejní portál

Do přehledu nevykrytých zakázek jsme doplnili možnost načíst i zakázky z ostatních číselných řad (tzn. těch, do kterých uživatel nemá přístup). Podobná informace se zobrazuje i v aplikaci „nevykryté položky zakázek“. V portále byl dále upraven problém s načítáním výchozích dat (defaultů) do formulářů, pokud tyto data jsou aktuálně neaktivní.

Do okna nevykryté položky zakázek jsme:

  • přidali sloupec s ikonou s interní poznámkou produktu,
  • sjednotili ikony s ostatními aplikacemi,
  • upravili generování tooltipu,
  • doplnili automatické skrývání sloupců bez jediné ikony.

Fakturace

Při vytváření dobropisu pomocí průvodce se nově do navázané výdejky přepisuje i dodací adresa z dobropisu (pokud na řadě vratek je povolen vstup dodací adresa.

Zakázky - Nevykryté položky zakázek
Přidali jsme sloupec s ikonou s interní poznámkou produktu. Ikony jsme sjednotili s ostatními aplikacemi. Sloupce bez jediné ikony jsou nyní automaticky skrývány.

Objednávky - Přehledy požadavků na nákup
Doplnili jsme sloupec s ikonou pro zobrazení interní poznámky u produktu.

Přeprava
Do nastavení číselných řad skladových dokladů jsme doplnili možnost nabízet doklady v této řadě do přepravy (např. převodky mezi pobočkami). Do přepravy lze nově vkládat i skladové doklady. Do předvoleb systému byly přidány nové parametry pro přepravu – upozornění na doklady chybějící v přepravě a počet dnů pro upozornění. Dále jsme upravili funkčnost zastávky chovající se zároveň jako nakládka i vykládka – např. možnost zadání balení pro nakládku.

Sklady
Ke skladu lze nově přiřadit adresu vlastníka – především pro účely přepravy. Do předvoleb skladů jsme doplnili možnost zobrazit nebo skrýt datum a čas požadovaného dodání pro interní objednávky.

Systém
Aktualizovali jsme knihovnu pro zobrazení náhledů na pdf soubory.

Zpět nahoru

Jdete do toho s námi?
Napište nám.