Slovník pojmů

A

Allegro Software
Allegro Software je obchodní a účetní program v cloudu pro malé a střední firmy.
Více o pojmu

B

B2B program
B2B je zkratka pro výraz „Business To Business“, což znamená obchodní vztah a komunikaci mezi společnostmi navzájem bez přímého vlivu na konečného spotřebitele.
Více o pojmu

C

Čárové kódy
Čárové kódy jsou základním prostředkem automatické identifikace zboží ve skladech.
Více o pojmu
Cash-flow
Cash-flow je výraz pro peněžní toky, respektive výkaz o peněžních tocích firmy.
Více o pojmu

D

Daňové odpisy
Daňové odpisy určují, jakou maximální část pořizovací ceny si poplatník může uplatnit jako daňově uznatelný náklad za zdaňovací období.
Více o pojmu

E

Ekonomický systém
Ekonomický systém je software, který dokáže poskytnout pohled na důležitá výkonnostní ukazatele firmy, jako je ziskovost, náklady a výnosy atd.
Více o pojmu
ERP systém
Jde o komplexní informační software, který dokáže plošně pokrýt většinu agend malých, středních i velkých firem.
Více o pojmu

F

FIFO
FIFO = Firts In First Out – první do skladu první ze skladu.
Více o pojmu

I

Inventura skladu
Inventura skladu je kontrolní činnost pohybu zásob na skladech, která slouží k porovnání vedených stavů se skutečně fyzicky zjištěnými stavy.
Více o pojmu
ISDOC
ISDOC je formát pro elektronickou fakturaci, který dokáže získat data z faktur automatizovaně bez nutnosti přepisování.
Více o pojmu

O

OSS (one-stop-shop)
OSS je režim odvodu DPH v ČR u vybraných plnění, která jsou poskytována koncovým spotřebitelům do jiných států EU a u kterých vzniká dodavateli povinnost odvodu DPH v členském státě spotřebitele.
Více o pojmu

P

Podvojné účetnictví
Výraz „podvojné“ vznikl z principu účtování na dva různé účty, jednou na stranu má dáti a podruhé na stranu dal.
Více o pojmu

S

Sběrná faktura
Sběrná faktura je souhrnný daňový doklad, na kterém se kumuluje více uskutečněných zdanitelných plnění za určité období.
Více o pojmu
Sériová výroba
Sériová výroba je výroba velkého množství stejných výrobků.
Více o pojmu
Skladová evidence
Skladová evidence je nedílnou součástí vedení skladového hospodářství, tvorby skladových dokladů a inventur.
Více o pojmu
Skladová karta
Jedná se o skladový doklad, který slouží k zaznamenávání pohybů dané zásoby na skladě v čase.
Více o pojmu

U

Účetní odpisy
Jedná se o rozpuštění výdajů na pořízení dlouhodobého majetku do nákladů účetního období.
Více o pojmu
Účetní systém
Legislativně aktuální účetní systém pro jednotlivce, firmy a účetní kanceláře zefektivní celou účetní agendu. Šetří čas a peníze.
Více o pojmu

Z

Zakázková výroba
Zakázková výroba, označovaná též jako kusová, je výroba menšího množství výrobků, v různých variantách.
Více o pojmu

Jdete do toho s námi?
Napište nám.