Účetní odpisy

Co jsou účetní odpisy

Jedná se o rozpuštění výdajů na pořízení dlouhodobého majetku do nákladů účetního období.

Účetní odpisy slouží k rozpuštění výdajů na pořízení dlouhodobého majetku do nákladů účetního období tak, aby byla zachována zásada věcné a časové souvislosti s dosaženými výnosy téhož období.

Sazby odpisů si účetní jednotka stanoví sama na základě odpisového plánu.

Pro snadné odpisování majetku můžete využít software pro účetní a daňové odpisy.
Zpět nahoru

Jdete do toho s námi?
Napište nám.
Nebo zavolejte 8-17 h 731 441 155