Reference

Nutra-Bona, s.r.o.

Nutra-Bona, s.r.o.

Ing. Václav Vojtěch, provozní ředitel

Co jsme potřebovali řešit:

Hledali jsme nový ERP systém, který bude odpovídat moderním požadavkům na integraci všech oblastí v podniku jako třeba e-shop, účetnictví, platební styk, dopravci, Mailchimp a podobně. Hlavně jsme ale očekávali pružnost a možnost úprav pro naše specifické potřeby v obchodním systému a skladovém hospodářství.

Co nám Allegro přineslo:

Celý velmi komplexní systém Allegro jsme zavedli v neuvěřitelně krátké době a spustili dle plánu ve stanovenému termínu. Hned od počátku jsme mohli využívat všechny potřebné funkce a denně objevujeme nové vychytávky, které nám ulehčují práci. Díky Allegru jsme se dostali na úplně jinou úroveň automatizace. Přesto ale to nejlepší na Allegru je skvělá podpora všech členů týmu, trpělivé vysvětlování, proaktivní návrh řešení situací, ke kterým jsme často ještě ani nedospěli. Allegru a celému týmu podpory dávám pět hvězdiček z pěti.

Biopharm spol. s r.o.

Biopharm spol. s r.o.

Ing. Josef Martinek, jednatel

Co jsme potřebovali řešit:

Naše společnost se již téměř 3 desetiletí věnuje distribuci léčiv a poskytováním služeb veterinárním lékařům. Hledali jsme software, který by navázal na předchozí informační systém a postupně ho nahradil. Takový, který by vyhověl našim specifickým podmínkám a byl by schopen zabezpečit a rozvíjet vysokou úroveň námi poskytovaných služeb.

Co nám Allegro přineslo:

Standardní moduly softwaru Allegro byly doplněny o systém několika druhů slev, bonusů a marketingových akcí. Tyto úpravy vyžadovaly nejen 100% funkčnost, ale také možnost přehledného, rychlého a jednoduchého definování a vyhodnocování. Výhody a sílu Allegra jsme využili doplněním dalších modulů – webového rozhraní pro naše klienty a mobilní aplikaci sloužící pro evidenci dodávek zboží a hotovosti našimi řidiči. Allegro vyšlo vstříc mnohým požadavkům a zvyklostem našeho specializovaného oboru. Nyní nám Allegro zajišťuje kompletní obchodní agendu celé firmy včetně mobilní aplikace. Vše funguje a naše případné požadavky jsou řešeny vstřícně, konstruktivně a profesionálně.

Jindřich Rejthar velkoobchod s.r.o.

Jindřich Rejthar velkoobchod s.r.o.

Jindřich Rejthar, jednatel

Co jsme potřebovali řešit:

V prvé řadě jsme chtěli inovovat firemní informační systém. Důležité pro nás bylo zachování naší cenotvorby a kladli jsme důraz na rychlé vyřízení celého obchodního případu. Pro naše registrované zákazníky jsme chtěli vylepšit a zmodernizovat B2B e-shop. Dále jsme chtěli našim zákazníkům poskytnout nástroj na vystavení vlastních nabídek a vytváření faktur, kde by bylo možné sdílet naši evidenci produktů.

Co nám Allegro přineslo:

Allegro nám přineslo především sjednocení a zefektivnění celého obchodního procesu. Získali jsme systém, který nám nebrání v růstu, ba naopak. Otevření nových poboček přineslo nutnost dobré organizace toku zboží mezi jednotlivými sklady, v čemž nám Allegro výrazně usnadnilo práci. Naši zákazníci také mohou využívat zdarma SUBITO pro tvorbu svých cenových nabídek a faktur, kam si mohou snadno přenášet zboží, které si u nás mohou objednat. Vidí tak své ceny, za které zboží nakupují a mohou tak adekvátně nastavit ceny pro své zákazníky. Oceňujeme tak těsnou spolupráci a variabilitu řešení.

FAVEX, s.r.o.

FAVEX, s.r.o.

František Masařík, MBA, výkonný ředitel

Co jsme potřebovali řešit:

Potřebovali jsme přesné sledování jednotlivých šarží taveb materiálů a na ně navazujících atestů. Chtěli jsme rovněž zohlednit odlišnost váhových koeficientů jednotlivých šarží pohybující se v normou určených tolerancích a nutnost obchodovat i v jiných měrných jednotkách, než ve kterých je vedena skladová evidence.

Co nám Allegro přineslo:

Software Allegro splnil naše očekávání a pomohl nám propojit celý obchodní proces. Modul nákup nám rozšířili o avíza nakládky a příjmů a šikovně propojili reklamace s prodejem a nákupem, abychom mohli sledovat veškeré související náklady. Allegro můžeme doporučit.

IN VOZÍK kompenzační pomůcky

IN VOZÍK kompenzační pomůcky

Tomáš Kuželka, majitel a Pavla Luterová jeho pravá ruka

Co jsme potřebovali řešit:

S Allegrem jsme téměř od začátku našeho podnikání. Hledali jsem software, ve kterém budeme moci evidovat skladové zásoby, a který nám poskytne podporu pro prodej. V jiných programech byla spousta věcí, které jsme nepotřebovali využívat, naopak jsme hledali program, který by nám mohl být přizpůsoben přímo na míru. S týmem lidí z Allegra jsme si sedli a nastínili, co přesně od programu potřebujeme. Program uzpůsobili našemu podnikání se spoustou vychytávek. Orientace v něm je pro nás jednoduchá, hodně intuitivní a velkou výhodou je, že program je on-line, že se do něj můžeme podívat odkudkoliv.

Co nám Allegro přineslo:

Allegro splnilo, co jsme hledali, a navíc jsme se zde vždy setkali s vlídným přístupem a ochotou kdykoliv poradit. Toho si vážíme.

INKA Interier s.r.o.

INKA Interier s.r.o.

Adam Havlíček, jednatel

Co jsme potřebovali řešit:

Již při přípravě cenové nabídky pro zákazníka jsme chtěli znát předpokládané náklady a výnosy a na zakázkách pak sledovat skutečný zisk z dané realizace. Potřebovali jsme také vyřešit podporu nákupu komponent, aby byly připraveny všechny součástky a díly pro kompletaci u zákazníka v dohodnutých termínech.

Co nám Allegro přineslo:

Allegro perfektně zrealizovalo naše představy a také přizpůsobilo tiskové a emailové výstupy firemnímu vzhledu, včetně loga, barev a dalších grafických prvků.

PHACOPHARMA, s.r.o.

PHACOPHARMA, s.r.o.

Jakub Pospíšil, jednatel

Co jsme potřebovali řešit:

Jelikož se zabýváme velkoobchodním prodejem léčiv, hledali jsme software, který by pokrýval potřeby našeho oboru, a to zejména takový, který má udělenou certifikaci pro kontrolu ověřování léčiv pomocí 2D kódů. Vzhledem k tomu, že pracujeme z různých míst, hledali jsme zároveň systém s cloudovým řešením.

Co nám Allegro přineslo:

Allegro nám pokrývá veškerou obchodní a skladovou agendu včetně sledování šarží a expirací. Allegro splnilo zákonné požadavky, které vyplývají z našeho oboru podnikání. Vzhledem k naší orientaci na export nemáme s Allegrem problém s cizími měnami a cizojazyčnými šablonami dokladů. Také zavedení Allegra bylo velmi rychlé a bez dalších investic do výpočetní techniky díky cloudu.

Eurokov, s.r.o.

Eurokov, s.r.o.

Ing. Josef Veselý, jednatel

Co jsme potřebovali řešit:

Hledali jsme software pro efektivní řešení technologické přípravy výroby. V Allegru realizujeme jak zakázkovou, tak i sériovou výrobu.

Co nám Allegro přineslo:

Kompletní pokrytí přípravy technologických postupů, kalkulace výrobků a rozpracované výroby. Výrobní modul navazuje na obchodní zakázky s možností generování výrobních příkazů, čímž bylo dosaženo přímého provázání mezi obchodními a výrobními aktivitami naší firmy. S Allegrem jsme spokojení a můžeme jej doporučit.

Jdete do toho s námi?
Napište nám.
Nebo zavolejte 8-17 h 731 441 155