Sběrná faktura
Sběrná faktura je souhrnný daňový doklad, na kterém se kumuluje více uskutečněných zdanitelných plnění za určité období.
Více o pojmu
Sériová výroba
Sériová výroba je výroba velkého množství stejných výrobků.
Více o pojmu
Skladová evidence
Skladová evidence je nedílnou součástí vedení skladového hospodářství, tvorby skladových dokladů a inventur.
Více o pojmu
Skladová karta
Jedná se o skladový doklad, který slouží k zaznamenávání pohybů dané zásoby na skladě v čase.
Více o pojmu
Souhrnné hlášení VIES
Souhrnné hlášení k DPH se podává nejčastěji v případech, kdy plátce DPH (osoba registrovaná k dani v tuzemsku) dodává zboží nebo poskytuje službu plátci do jiného členského státu EU (osoba registrovaná k dani v jiném členském státě).
Více o pojmu

Jdete do toho s námi?
Napište nám.
Nebo zavolejte 8-17 h 731 441 155