Daňová evidence

Co je daňová evidence

Daňová evidence je jednou z forem vedení evidence o podnikatelské činnosti. Je určena pro fyzické osoby – podnikatele.

Ve srovnání s podvojným účetnictvím je značně zjednodušená a klade i nižší nároky na formu (můžete ji vést třeba v papírové formě nebo v tabulce Excelu).

Dalšími formami jsou podvojné účetnictví a jednoduché účetnictví (určené pro neziskové organizace).
Co je daňová evidence

Kdo může vést daňovou evidenci?

Subjekty, kteří nevedou účetnictví a zároveň uplatňují skutečně vynaložené výdaje.

Pro OSVČ je pak rozhodující hranice obratu 25 mil. Kč. Překročí-li v předcházejícím kalendářním roce tuto částku, jsou povinni vést podvojné účetnictví. Blíže se tématu přechodu z daňové evidence na podvojné účetnictví věnuje článek na blogu.

V rámci daňové evidence podnikatel eviduje pouze:
  • příjmy,
  • výdaje,
  • majetek a dluhy.

Formu vedení daňové evidence zákon nestanovuje, je tak čistě na podnikateli, jakou si zvolí. Stanovuje pouze obsah, a to v rozsahu takovém, aby z něho bylo možné stanovit základ daně a daň z příjmů.

Daňovou evidenci podnikatel uchovává za všechna zdaňovací období, pro která neuplynula lhůta pro stanovení daně.

Zpět nahoru

Jdete do toho s námi?
Napište nám.
Nebo zavolejte 8-17 h 731 441 155