Blog

Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví

Přechod z vedení daňové evidence na podvojné účetnictví, ať už z vůle podnikatele nebo determinované zákonem, je spjat s řadou administrativních úkonů a účetních operací, které mohou potrápit nejednu účetní.

Návod, jak postupovat nalezneme v Zákoně o účetnictví, případně v Zákoně o daních z příjmů. Před tím, než začneme listovat v příručkách, podívejme se na subjekty, které musí ze zákona vést účetnictví.

Subjekty účtující v režimu podvojného účetnictví

Podvojné účetnictví je závazné pro účetní jednotky, kterými jsou zejména:

 • právnické osoby (v ČR hojně zastoupené společnostmi s ručením omezeným a akciovými společnostmi),
 • OSVČ, pokud jejich obrat přesáhl 25 mil. Kč za bezprostředně předcházející kalendářní rok,
 • další subjekty vymezené Zákonem o účetnictví.

Vedete-li jako fyzická osoba (OSVČ) daňovou evidenci a váš obrat překročil v předchozím roce hranici 25 mil. Kč, jste povinni vést účetnictví.

Příklad:

V roce 2021 došlo k překročení obratu. Účetní jednotkou se stáváte od 1. 1. 2022účetnictví jste povinni vést od 1. 1. 2023, po dobu nejméně 5 let.

Zákon tak nabízí podnikatelům jistý prostor, aby se na vedení účetnictví připravili.

Ke slovu přichází účetní software

Zatímco DE je možné vést např. i v tabulce v Excelu, k vedení podvojného účetnictví je vhodné využít účetní program. Soustava podvojného účetnictví je prostor, kde má mnoho procesů opakující se charakter. Jednou z mnoha výhod účetního softwaru je automatizace.

Uživatelské prostředí Allegro

Pokud rozmýšlíte, který účetní software zvolit, vyzkoušejte Allegro Software.

Proč si vybrat Allegro?
 • Cloudový režim umožňuje přístup do systému odkudkoli, můžete pohodlně sedět v kavárně a schvalovat faktury na dálku.
 • Systém nabízí rozsáhlé možnosti přednastavení předkontací pro rychlý samoučící režim a automatické účtování.
 • Umožňuje snadné párování faktur, záloh a dobropisů včetně navrhování zápočtů.
 • Program za vás vytvoří všechny potřebné výkazy jako je rozvaha, výsledovka, cash-flow, připraví přiznání k DPH, kontrolní a souhrnné hlášení i OSS včetně podkladů pro přiznání v jiné zemi velké množství přednastavených reportů s možností exportu do Excelu.
 • Automatizuje načítání bankovních výpisů a vytváří elektronické příkazů k úhradě.
 • A mnoho dalších ...

Než se rozloučíme s daňovou evidencí

Z daňové evidence zjistíme konečné stavy:

 • jednotlivých složek majetku, závazků, případně
 • rezerv,
 • oceňovacích rozdílů k úplatně nabytému majetku,
 • u finančního leasingu vyčíslíme neuplatněnou část výdajů ke dni předcházejícímu prvnímu dni účetního období, v němž vznikla povinnost vést účetnictví.

Jednotlivé složky majetku a dluhů oceníme podle § 24 a 25 zákona – tj. pořizovací cenou, vlastními náklady nebo jmenovitou hodnotou.

U dlouhodobého odpisovaného hmotného a nehmotného majetku sestavíme odpisové plány podle § 28 odst. 6 zákona. Oprávky stanovíme jako součet odpisů, které bychom podle odpisového plánu účtovali od data zařazení do užívání do doby přechodu z daňové evidence na účetnictví.

Otevření účetních knih
Otevření účetních knih a nastavení počátečních stavů

Zjištěné stavy přeneseme jako počáteční zůstatky příslušných rozvahových účtů. Neuplatněnou část výdajů u finančního leasingu uvedeme jako počáteční zůstatek účtu v účtové skupině 38 – náklady příštích období.

 • Pokud nám vznikne rozdíl mezi součtem počátečních stavů nově otevřených účtů aktiv a součtem počátečních stavů účtů pasiv, uvedeme jej na účet v účtové skupině 49 jako zůstatek aktivní, popř. pasivní.

Jednotlivé kroky jsou obsaženy v § 61b Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Nezapomínejme na úpravu základu daně v daňovém přiznání

Tu provádíme v příloze č. 1 daňového přiznání k DPFO za období, kdy prvním rokem vedeme účetnictví.

Příloha daňového přiznání

Na řádek č. 105 uvedeme položky zvyšující ZD:

 • zásoby a ceniny (s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností u poplatníků s převážně zemědělskou a lesní výrobou),
 • poskytnuté zálohy (s výjimkou záloh na hmotný a nehmotný majetek),
 • pohledávky, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem – buď jednorázově nebo postupně v průběhu 9 let.

Na řádek č. 106 uvedeme položky snižující ZD:

 • přijaté zálohy,
 • dluhy, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů (daňové uznatelný výdaj).

Jste-li plátci DPH je hodnota pohledávek a dluhů míněna jako hodnota bez DPH.

Pokud jste došli až sem, máte za sebou kus práce, a další vás čeká. Se správným účetním softwarem na ni však nebudete sami.

Allegro obchodní a ekonomický software

S Allegrem získáte vše, co k vedení podvojného účetnictví potřebujete. Výhodou je snadný přístup do systému jen s internetovým připojením. Již žádné sezení v kanceláři nad stohem dokladů. Dokumenty přijaté v elektronické podobě snadno připojíte k účetnímu záznamu a účtovat můžete na dálku. Pomůžeme vám i s importem dat z daňové evidence a základním nastavení účetnictví.

Chcete obchodní a účetní program pro Mac? I toto přání vám Allegro splní.

Léty ověřený ekonomický a obchodní software Allegro tvoří spolehlivý pilíř pro podnikatelskou činnost již více jak 13 let.

Zkušební verze programu je k dispozici zdarma na našem webu Allegro. Vaše dotazy rádi zodpovíme na čísle + 420 603 113 677 nebo nás můžete kontaktovat e-mailem na info@allegro-software.cz.

Zpět nahoru

Dále by vás
mohlo zajímat

V rodině Allegro Software je nový přírůstek!

V rodině Allegro Software je nový přírůstek!

Přestože horké dny lákají nyní spíše k vodě než do kanceláří, máme pro vás novinku, která stojí za pozornost. Mobilní aplikaci AStock pro skladovou evidenci! S využitím chytrého telefonu…

Jak zavést informační systém do firmy

Jak zavést informační systém do firmy

Výběr vhodného informačního systému je poměrně komplexní a strategický proces, ve kterém je třeba zohlednit celou řadu individuálních faktorů. Ne každý systém je totiž vhodný pro každou organizaci,…

Program pro skladové hospodářství

Program pro skladové hospodářství

K legislativně správnému vedení skladového hospodářství slouží různé skladové systémy. Ty vám mohou značně ušetřit čas a poskytnou dobrý přehled o tom, co se na skladech děje. Skladový systém již…

Jdete do toho s námi?
Napište nám.
Nebo zavolejte 8-17 h 731 441 155