Podvojné účetnictví

Co je podvojné účetnictví

Výraz „podvojné“ vznikl z principu účtování na dva různé účty, jednou na stranu má dáti a podruhé na stranu dal.

Výraz „podvojné“ vznikl z principu účtování na dva různé účty, jednou na stranu má dáti a podruhé na stranu dal. Dnes už jde jen o historické označení, které vyplývalo z rozdělení účetnictví na jednoduché a podvojné.

Ze zákona mají povinnost vést účetnictví všechny právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a OSVČ podnikatelé, jejichž obrat za předcházející rok přesáhne 25 milionů korun.

K vedení podvojného účetnictví slouží programy pro podvojné účetnictví. Jedním takovým je Allegro Software.

Zpět nahoru

Jdete do toho s námi?
Napište nám.