Daňové odpisy

Co jsou daňové odpisy

Daňové odpisy určují, jakou maximální část pořizovací ceny si poplatník může uplatnit jako daňově uznatelný náklad za zdaňovací období.

Daňové odpisy určují, jakou maximální část pořizovací ceny si poplatník může uplatnit jako daňově uznatelný náklad za zdaňovací období v daňovém přiznání.

Majetek se může daňově odepisovat buď rovnoměrně na základě stanovených úrokových sazeb nebo zrychleně prostřednictvím ročních koeficientů. Doby odpisu se liší podle skupiny, do níž majetek spadá.

Evidenci a odpisy majetku snadno vyřešíte v programu na evidenci a účtování majetku.
Zpět nahoru

Jdete do toho s námi?
Napište nám.
Nebo zavolejte 8-17 h 731 441 155