Co je cash-flow

Cash-flow je výraz pro peněžní toky, respektive výkaz o peněžních tocích firmy.

Cash-flow je výraz pro peněžní toky, respektive výkaz o peněžních tocích firmy. Výkaz cash-flow je povinnou součástí účetní závěrky firem, které ji sestavují v plném rozsahu.

Cash-flow přináší skutečný obraz finanční situace podniku a jeho finančního řízení za určité období. Vypovídá o tom, do jaké míry je firma schopná produkovat peněžní prostředky a jakým způsobem jich užívá. Dává přehled o firemních financích, nikoli o účetním zisku.

Zpět nahoru

Jdete do toho s námi?
Napište nám.
Nebo zavolejte 8-17 h 731 441 155