Blog

Allegro Software má nový web

Allegro má nové webové stránky. Potřebovali jsme je jako sůl a konečně se nám povedlo vše vychytat a doladit, takže vám je můžeme představit. Základ tvoří nová grafika a celkové zjednodušení a zpřehlednění webu. Přidali jsme blog, kde vás budeme pravidelně zásobovat zajímavými tematickými články. Nový web je responzivní, tzn. přizpůsobený pro všechny druhy zařízení. Postupně jej plánujeme plnit dalšími vychytávkami, jako jsou manuály v PDF a ukázková videa.

Allegro Software má nový web

Allegro Software - verze 2.99

Účetnictví

Aktualizovali jsme kontrolu společností a bankovních účtů v registru plátců DPH na verzi aktuálně používanou registrem plátců. V řádcích finančních a interních dokladů jsme opravili zobrazení čísla účtu na řádku.

Produkty

Do kontroly prodejních cen jsme nově zařadili filtry na skupinu typů, typ produktu a hlavního dodavatele.

Vznikla nová aplikace pro přepočet prodejních cen závislých na obchodní přirážce. Aplikace umožňuje zvýšit nebo snížit buď prodejní cenu v základním ceníku, nebo obchodní přirážku na produktu nebo typu produktů. Zároveň pak příslušným způsobem upraví i opačnou hodnotu (tzn. při zvýšení prodejní ceny se adekvátně, tedy ne o stejné procento, zvýší i příslušná obchodní přirážka). Aplikace nejprve provede výpočet nových hodnot a zobrazí je. Uživatel může kontrolovat výsledek v gridu, nebo jej vyexportovat do excelu. Pokud je vše v pořádku, lze nové ceny a upravené obchodní přirážky uložit včetně cen v případných navázaných cenících.

Obchodní doklady

Do tisků nabídek, zakázek a dodacích listů jsme doplnili data pro tisk recyklačních příspěvků PHE.

Prodejní portál

Při vytváření nabídky se zadané číslo objednávky zákazníka vyplní do pole číslo poptávky zákazníka v nabídce. Nově je také přidána možnost změny druhu dokladu u již vybraných řádků (tzn. změnit přímý prodej na nabídku nebo zakázku, apod.)

Do parametrů portálu byla přidána možnost zobrazit upozornění na připravenou novou prodejní cenu platnou v budoucnu. Vlastní upozornění při prodeji obsahuje i možnost aplikovat tuto novou prodejní cenu na aktuální prodej.

Zakázky

Přidali jsme možnost změnit zákazníka, pokud jsou k zakázce již navázány nějaké objednávky u dodavatele.

Fakturace

Do seznamu faktur jsme doplnili skrytý sloupec dodací adresa. Ve standardní šabloně tisku faktury jsme přidali údaj variabilní symbol.

Přeprava

Změna adresy dodání na řádku – nově je možnost provést změnu na všech řádcích příslušného dokladu.

E-shop

Do parametrů lze nyní nastavit upozornění na připravenou novou prodejní cenu platnou v budoucnu.

Sklady

V kopírování objednávek do skladových dokladů jsme do výběru řádků objednávek přidali skrytý sloupec – zakázka napojená na objednávku.

Systém

Náhled na výsledek dotazu – součást aplikace „spuštění dotazu“ nově podporuje zařazení do menu nebo na dashboard s předáním, který dotaz má být zobrazen. To umožňuje vytváření jednoduchých ad-hoc aplikací pro zobrazení jednoduchých dotazů specifických pro určitého zákazníka.

Zpět nahoru

Jdete do toho s námi?
Napište nám.