Blog

Novinky v Allegru na sklonku léta

Už jsme si zvykli, že se z letních měsíců, které vábí vidinou dovolených a dlouhých slunných dnů, mávnutím kouzelné hůlky najednou stane září. Disputace nad během času jsou zbytečné. Pojďme se raději podívat na to, co přinesly letní verze Allegra 2.115 a 2.116.

Účetnictví

V příkazu k úhradě se nově nabízí k úhradě jen přiznání DPH, u kterých vznikla povinnost uhradit daň (řádek 64 přiznání).

Produkty

Do předvoleb systému jsme přidali parametry:

  • výchozí MJ pro nově založený produkt. Použije se ve všech případech, kdy se zakládá nová položka (tzn. pomocí evidence produktů, zjednodušeného zakládání obecně a zjednodušeného zakládání v prodejním portálu),
  • výchozí cena skládaného produktu. Na výběr je buď cena dle skutečně vydaného materiálu, nebo kalkulovaná cena dle ceníku.

Obchodní doklady

Do prodejních obchodních dokladů na záložku soubory jsme vložili grid souborů připojených k položkám dokladu. Při kopírování položek mezi doklady (např. z nabídky do zakázky) se kopírují i připojené soubory.

Na řadě nabídek je nyní možné nastavit výpočet předpokládaného zisku primárně z uložených nákupních cen a teprve při nenalezení nákupní ceny použít pro výpočet skladovou cenu.

Fakturace

Do tisku daňového dokladu k uhrazené záloze jsme doplnili další údaje - číslo zálohové faktury a objednávku zákazníka.

Zakázky

Tisk zakázky jsme rozšířili o možnost tisku obrázků navázaných na položky dokladu.

Nabídky

Do programu Přepočet nabídek jsme přidali možnost nastavit nákupní cenu a koeficient přepočtu na dodavatele nebo řádek nabídky. U položky nabídky je pak zobrazena marže a zisk. U dodavatelů, pro které není zadán koeficient, se použije výchozí koeficient z předvoleb systému.

Tisk nabídek je nyní možný včetně obrázků navázaných na položky nabídky.

Do nabídek je možné nově načítat položky poptávek u dodavatelů, které obsahují informaci o reakci dodavatele (např. termín a cenu za dodání). Pokud je položka nabídky svázána s poptávkou dodavateli, zobrazuje se v informacích o poptávce přednostně cena nabídnutá dodavatelem před cenou zadanou na řádku poptávky.

Poptávky u dodavatele

Do tisku poptávky jsme přidali možnost tisku obrázků navázaných na položky poptávky.

Objednávky

Pokud je při vystavení objednávky známa vazba na poptávku dodavateli, přenese se cena nabídnutá dodavatelem do ceny objednávky.

V položkách objednávek (a dalších místech) je termín dodání podbarven zeleně, pokud je potvrzen dodavatelem, nebo červeně, pokud dodavatel potvrzení zrušil.

Pokud je zapnut parametr na kontrolu nákupních cen a cena na objednávce se liší od nákupní ceny produktu, je buňka obarvena (červeně nebo zeleně). Detail objednávky byl také doplněn o porovnávač nákupních cen, který případný rozdíl v cenách narovná.

E-shop

Přibyla podpora pro výběr pošty při dodání „balík na poštu“ a „balík do balíkovny“.

A další...

Zpět nahoru

Jdete do toho s námi?
Napište nám.
Nebo zavolejte 8-17 h 731 441 155