Blog

Nový rok v Allegru - ohlédnutí i vize

Krátké ohlédnutí za uplynulým rokem, podstatné změny v nové verzi systému i článek o vyúčtování záloh po změně sazeb DPH, to vše přináší únorový Allegro zpravodaj. Příjemné čtení!

verze 2.121

Společnosti

Aktualizované načítání dat z ARESu

Data společností z ARESu se nyní do Allegra načítají z nového serveru. Jednalo se o změnu serveru a způsobu dotazování ze strany státní správy. Uživatelsky se postup získání dat nemění.

Obchodní modul

Zobrazení prodejních cen a zisku jednotlivých komponent složených produktů přímo v dokladu

Již od nabídky se zobrazují vypočtené prodejní ceny a zisk za jednotlivé komponenty složených produktů přímo v dokladu. Už v počátku obchodu tedy vidíte odhadovaný zisk (oproti nalezeným pořizovacím nákladům) a můžete nabízené ceny dle uvážení upravovat. Údaje jsou dostupné z okna Složení produktu ve sloupcích Prodejní cena/MJ a Prodejní cena celkem. Zisk se zobrazí v tooltipu nad prodejními cenami po najetí myši. Kromě nabídky se údaje zobrazují i v dalších obchodních dokladech.

Zjednodušená tvorba poptávek včetně poptávek složených produktů

Aplikace Položky nabídek k poptání u dodavatele nabídne seznam řádků nabídek, pro které můžete dále vytvářet poptávky u různých dodavatelů. Vyberete si položky, které chcete do poptávky zahrnout a zvolíte Vytvořit poptávku u dodavatele. Jednu poptávku lze odeslat různým dodavatelům, jejich nabídky mezi sebou pak porovnat a vybrat tu nejlepší. Aplikace je dostupná i z nabídky, kde však zobrazí pouze řádky nabídky, ze které byla spuštěna. Pro složené produkty lze zobrazit jejich rozpad a poptávat jednotlivé komponenty.

Přehledné vyhodnocení obchodních případů z pohledu nákladů/výnosů/zisku

Přehledný sumář nákladů a výnosů za jednotlivé doklady je uživateli nyní k dispozici na záložce Náklady/Výnosy v detailu Obchodního případu. Záložka obsahuje mj. sumy předpokládaných nákladů a zisků z navázaných nabídek, přehled navázaných faktur z KDF nebo přehled výnosů z fakturace.

Sklady

Skladování jako služba

V Allegru můžete nyní evidovat a vyhodnocovat službu skladování včetně zaznamenání obsahu balení (palety). K tomu potřebujete skladová místa a pro vyhodnocení skladování dle počtu balení (palet) mít aktivní šarže, přičemž 1 šarže odpovídá 1 balení/paletě. Nastavení cen za skladování se provádí v aplikaci Typy produktů - ceny skladování. K dispozici je také report pro vyhodnocení skladování a manipulace. Vyšli jsme tak vstříc zákazníkům, kteří na svých skladech zajišťují skladovací služby a chtějí přehledné údaje pro vyhodnocení a fakturaci.

Řízení firmy

Schvalování žádostí o absence a dovolené

O přípravě této aplikace jsme vás informovali v prosincovém zpravodaji. Nová aplikace umožňuje zaměstnancům zadávat žádosti o dovolenou, sick-day či odchod k lékaři a předat je odpovědné osobě ke schválení. Vedoucí pracovníci získají přehled o počtu chybějících členů týmu a mohou přesněji plánovat rozvrhy práce.

A další ...

Zpět nahoru

Jdete do toho s námi?
Napište nám.
Nebo zavolejte 8-17 h 731 441 155