Blog

Ochutnávka toho nejlepšího z nové verze Allegra

Listopad nám kromě zbarveného padajícího listí a věčných mlh přináší také tradici svatomartinských vín a pečených hus. Zvyk vinařů přiťukávat si na svátek svatého Martina mladými víny u nás byl už za vlády Josefa II., po roce 1948 ale postupně upadal v zapomnění. Znovu se mladé víno začalo prodávat až v roce 2005. Mladé víno bylo kdysi pro vinaře jakousi vstupenkou do dalšího roku služby u statkáře. Tehdy se upekla husa a zapíjela se mladým vínem. Když nebylo dobré, hospodář už vinaře znovu nezaměstnal. Letos bude od pátku 11.11. možné ochutnat 250 vín od 58 vinařů. Třeba jsme vás tímto také navnadili na malou ochutnávku. Nyní si ale dejte ochutnávku toho nejlepšího z nové verze Allegra.

Allegro Software - verze 2.105

Účetnictví

V přehledu KDF se v případě zapnutí filtru „jen nezaúčtované“ nově ignorují neschválené faktury a faktury před začátkem předchozího účetního období.

o knihy došlých faktur jsme doplnili možnost nastavit popis odsouhlasení povinný, pokud není vyplněno středisko. Tento popis se rovněž přenáší při zaúčtování do popisu faktury.

Do parametrů účetnictví přibyla volba, zda při účtování plateb faktur ve finančních dokladech používat popis z faktury.

Do sestavy pohyby na účtech jsme přidali možnost exportu dat do excelu tak, že každý účet je na samostatném listu excelu.

Produkty

Do evidence produktů jsme v případě licence na balení v rámci skladů přidali zákaz prodeje v alternativním (nestandardním) obalu.

Obchodní doklady

Do prodejních dokladů jsme doplnili upozornění, že dříve přidaný PHE příspěvek pro produkt je jiný než aktuálně platný.

Fakturace

Do tisku faktur nově přibyla možnost seskupování řádků.

Dodací listy

Doplnili jsme test na zákaz prodeje, pokud je produkt zabalen v nestandardním / alternativním obalu.

Objednávky

Při změně termínu v aplikaci potvrzení objednávky dodavatelem se nově do interního infa objednávky zapíše informace o tom, kdy a jak se termín změnil. Informace je samozřejmě následně k dispozici v různých přehledech.

Do potvrzení objednávky dodavatelem jsme doplnili podbarvení (šrafování + vykřičník) důležitých dokladů.

Do požadavků na nákup jsme přidali sloupec s množstvím v objednávkách bez návaznosti na jiný požadavek.

Nová aplikace Vyhodnocení dodávek slouží pro přehled plnění termínů dodávek – zda byla objednávka dodána, v termínu nebo se zpožděním a jaké případně toto zpoždění bylo. Vyhodnocení dodávek je základním podkladem pro následné hodnocení dodavatelů.

Sklady

V párování příjmů od dodavatele s fakturou jsme upravili vyhodnocení zůstatku ke spárování v případě, pokud se ve skladech používá jiný počet desetinných míst pro cenu.

Nově se zůstatek ke spárování zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

Při načítání objednávek do příjemek byl upraven výpočet jednotkové ceny – respektuje nastavený počet desetinných míst pro sklady.

Při uzavírání skladů se nový test na nepotvrzené doklady aplikuje pouze na toto a předchozí účetní období.

E-shop

Do přehledu nedodaných zakázek a info panelu zákazníka jsme přidali osobu zodpovídající za zakázku.

Systém

Do panelu připojených souborů jsme doplnili možnost označit soubor jako přikládaný k mailu a tištěný na dokladu. Volba přikládat k mailu je umožněna na obchodních dokladech, tisk na dokladu je zatím k dispozici jen na zakázce.

Zpět nahoru

Jdete do toho s námi?
Napište nám.
Nebo zavolejte 8-17 h 731 441 155