Sklady a evidence

Přehledná skladová evidence

Allegro Skladová evidence slouží k vedení skladového hospodářství, tvorbě skladových dokladů a inventur. V naší evidenci máte perfektní přehled o pohybech skladových položek a jejich stavu na skladech.

Můžete si zvolit evidenci pro více skladů a skladové zásoby mezi sklady libovolně převádět. Všechny skladové doklady lze vytvářet automatizovaně z obchodních dokladů. Máte možnost sledovat jak sériová čísla jednotlivých produktů, tak i jejich šarže a expirace. Sklad můžete členit na skladová místa, kterým lze přiřadit různé podmínky skladování nebo je spojit do skupin. Lze zde také vytvářet ceníky pro různé cílové skupiny zákazníků s možností vedení ve více měnách a pro více alternativních měrných jednotek.

Skladové ceny se počítají při výdeji automaticky pomocí metody průměrných cen. Základním pilířem kvalitní skladové evidenci je detailní evidence produktů.

Zpět na všechny funkce

Jdete do toho s námi?
Napište nám.