Sběrná faktura a sběrná fakturace

Sběrná faktura - šetří čas a peníze

Chcete si usnadnit práci s fakturací? A víte, že zboží můžete doručovat zákazníkovi ve Vámi zvoleném intervalu pouze na základě dodacího listu? S tím vším dokáže pomoci sběrná fakturace.

Vyzkoušet ZDARMA


Jak funguje sběrná faktura neboli souhrnný daňový doklad?

Na sběrné faktuře se kumuluje více uskutečněných zdanitelných plnění za určité období, maximálně však za jeden kalendářní měsíc. V praxi to funguje tak, že ve stanoveném intervalu si z vystavených dodacích listů natáhnete data do jedné sběrné faktury a zašlete zákazníkovi.

Co je sběrná fakturace

 

Kdy použít sběrnou fakturu?

Nejčastěji se využívá při pravidelně se opakujících plněních, které jsou poskytovány jednomu zákazníkovi. Interval pro vystavení sběrné faktury by neměl být z hlediska daně z přidané hodnoty delší než jeden kalendářní měsíc.
 

Příklad

Dodavatel dováží do firmy každý týden barely s vodou. Nevystavuje však novou fakturu při každém závozu, ale vodu dodá jen s dodacím listem. Ke konci měsíce vystaví odběrateli jednu sběrnou fakturu k proplacení.

 

Jak funguje sběrná fakturace v Allegru?

U zákazníka si nastavíte, že je domluveno vystavovat souhrnné daňové doklady a nastavíte si interval fakturace, například každých 7 dní. Fakturant si pak spustí aplikaci na vytvoření sběrné faktury, kde se dle nastavení jednotlivých zákazníků zobrazí pouze ty dodací listy, které by se měly k danému datu fakturace fakturovat. Na jeden klik se tak vytvoří sběrné faktury pro všechny zákazníky. Je také možné nastavit, že sběrná faktura se bude tvořit pro každou dodací adresu zákazníka zvlášť, například když má zákazník více poboček a je to pro něj takto přehlednější. Systém také hlídá přelom měsíce, aby všechny dodací listy byly vyfakturovány nejpozději na konci daného kalendářního měsíce, i kdyby byl interval fakturace delší, a to z důvodu splněné zákonných povinností. Vytvořená sběrná faktura splňuje požadavky dané zákonem o DPH pro souhrnný daňový doklad, zejména že pro každé samostatné plnění je uveden rozsah a předmět plnění a DUZP.

Sběrná faktura je součástí fakturace v obchodním modulu Allegro Software. Tento modul je základem všech typů cenových balíčků.


Denní fakturace

Obdobou sběrné fakturace je denní fakturace, která funguje na stejném principu, jen interval fakturace je vždy jeden den. Takto vystavená faktura nemá podobu souhrnného daňového dokladu, jedná se o běžný daňový doklad. Denní fakturace je taktéž součástí fakturace v Allegru.

Fotogalerie

Jdete do toho s námi?
Napište nám.