Blog

Povinnosti pro skladovou evidenci

Vedení skladové evidence je základním pilířem každého podnikání. Díky ní máte vždy přehled o tom, co se vám děje na skladě. Vedení skladové evidence ukládá i zákon. Pro koho je povinné a jakým způsobem se dá řešit vám přiblížíme v následujícím článku.

Povinnosti pro skladovou evidenci

Pokud vedete účetnictví a nakupujete zboží či materiál do zásoby, máte dle zákona o účetnictví povinnost vést skladové hospodářství. Pokud jste fyzické osoba (OSVČ), povinnost vést skladovou evidenci vám ukládá zákon o daních z příjmů. Od této povinnosti vás oprostí pouze to, pokud při výkonu své činnosti nepořizujete žádné zásoby.

Důležitým aspektem vedení skladové evidence je i fakt, že máte aktuální a prokazatelný přehled o stavech zboží, materiálu a výrobcích při kontrolách ze strany finančního úřadu.

Skladová evidence, někdy též nazývaná skladové hospodářství, slouží k přehledu o zásobách, jejich pohybech a stavech. Zásoby jsou vedeny na skladových kartách v měrných nebo peněžních jednotkách.  U měrných jednotek jsou to nejčastěji kusy, metry, kila či tuny, litry. V peněžních jednotkách se k vyčíslení hodnoty užívá oceňování metodou FIFO, váženým aritmetickým průměrem nebo pevnou cenou.

Velkým pomocníkem mnoha firem i menších podnikatelů je využívání skladového softwaru. Ten šetří čas a výrazně zrychluje a zpřehledňuje chod skladu. Skladový program využijí všichni, jejichž objem zásob v průběhu roku roste a papírové vedení skladové evidence přestává být efektivní.

Legislativa podnikatelům ukládá povinnost vést skladovou evidenci, ale už neříká, jak přesně by měla vypadat. Nezbytným základem jsou skladové karty, na kterých jsou vedeny povinné údaje, mezi které patří:

  • Název zboží, materiálu či výrobku
  • Datum přijetí na sklad
  • Datum vyskladnění
  • Způsob pořízení a důvod vyskladnění
  • Číslo dokladu
  • Počet kusů
  • Měrnou jednotku

Pořízení skladového programu je jistě dobrou investicí a vyplatí se. Na trhu je dostatek softwarů, které splňují zákonné podmínky vedení skladů. My vám nabízíme vyzkoušet si skladový modul softwaru Allegro. Poskytne vám vše výše uvedené a vy si tak zajistíte vždy aktuální a prokazatelný přehled vašeho skladu. Může ho využít jak drobný podnikatel, tak i větší firma, která potřebuje pokročilou skladovou evidenci u více skladů, řeší sériová čísla, šarže či expirace a chce využívat čárové kódy. Získáte také plnou podporu pro inventuru skladů, kterou můžete provádět i po částech. Veškeré inventurní doklady totiž připraví za vás.
Přečtěte si více o jednoduché Skladové evidenci materiálu.

Zpět nahoru

Dále by vás
mohlo zajímat

Program pro vedení podvojného účetnictví v cloudu

Program pro vedení podvojného účetnictví v cloudu

Vedení podvojného účetnictví je běžnou denní agendou mnoha podnikatelů a firem. Ze zákona musí vést podvojné účetnictví všechny právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a OSVČ podnikatelé,…

Co to vlastně je, ten ekonomický systém v cloudu?

Co to vlastně je, ten ekonomický systém v cloudu?

Vaše společnost úspěšně roste, rozvíjí se a vy začínáte být zavaleni denní agendou. Udržování chodu firmy v tabulkovém editoru se pro vás stává noční můrou a je stále zřejmější, že otázka již nezní,…

Jdete do toho s námi?
Napište nám.
Nebo zavolejte 8-17 h 731 441 155