Blog

Jak správně vytvořit fakturu

Není na tom nic zase tak složitého. Stačí mít základní znalosti a dobrého pomocníka v podobě fakturačního programu na vystavování faktur online. S našim návodem zvládne vystavit fakturu každý začínající podnikatel.

Jak vytvořit fakturu online?

Při vystavování faktur se rozlišuje, zda vedete účetnictví nebo máte pouze daňovou evidenci. Dalším kritériem je, zda jste plátce či neplátce DPH. My se zaměříme na skupinu podnikatelů a firem, kteří vedou účetnictví a jsou plátci či neplátci daně.

Jelikož faktura plní funkci účetního dokladu, a může být i dokladem daňovým, musí obsahovat určité náležitosti. Pojďme si shrnout, které to jsou:

  • Uvedení obou účastníků obchodního vztahu, tedy dodavatele i odběratele. Je třeba uvést jejich název, adresu, resp. sídlo firmy, IČ a DIČ – to v případě plátce DPH.
  • Dodavatel dále udává označení registru, ve kterém je jako podnikatel zapsaný (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík atd.) a v případě právnické osoby údaj o zápisu včetně oddílu a vložky.
  • Dále je třeba zahrnout pojmenování a pořadové číslo dokladu (běžně se udává pořadové číslo faktury společně s rokem vystavení, např. Faktura č. 2021001
  • Nezbytným prvkem je datum vyhotovení dokladu, u plátce DPH také DUZP - datum uskutečnění zdanitelného plnění - tj. den, ke kterému plátce DPH dodal zboží, poskytl službu nebo za něco z toho přijal zálohu (POZOR, může se lišit od data vystavení), a dále datum splatnosti faktury.
  • Další náležitostí je forma úhrady (hotově, převodem). V případě bankovního převodu se uvádí číslo účtu dodavatele, variabilní či specifický symbol, pod kterým je platba evidována.
  • Nesmí chybět předmět fakturace – popis zboží či služby, který je třeba rozepsat blíže, tzn. uvést měrnou jednotka (MJ) a její počet (5 ks, 5 hod., atd.), cenu za MJ. Zvlášť se také uvádí základ daně, její sazba a výše.
  • A nezapomeňte také uvést částku celkem či podrobně rozepsanou s ohledem na DPH v případě plátce.
  • U specifických režimů DPH je třeba doplnit příslušné formulace (např. Daň odvede zákazník, Zvláštní režim atd.)
  • Faktura může dále obsahovat i další prvky, které již ale neukládá žádný zákon. Jde o hojně využívané razítko a podpis. A dále prvky usnadňují práci s fakturou, jako je logo, čárový kód EAN a QR kód.

Pokud by Vám to stále přišlo zbytečně složité, stáhněte si fakturační program Allegro Subito, se kterým můžete pohodlně a jednoduše vytvořit až 100 faktur za účetní období zcela zdarma. A pokud zjistíte, že Vám vystavování faktur jde a hranice sta faktur nestačí, můžete pohodlně přejít na ekonomický software Allegro. Plná datová kompatibilita totiž zaručuje zcela bezbolestný přechod.

Zpět nahoru

Dále by vás
mohlo zajímat

Významné změny v majetku v roce 2021

Významné změny v majetku v roce 2021

Přinášíme vám přehled významných změn v majetku, jež jsou součástí daňového balíčku, který vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 609/2020. O jaké změny se tedy konkrétně jedná?

Povinnosti pro skladovou evidenci

Povinnosti pro skladovou evidenci

Vedení skladové evidence je základním pilířem každého podnikání. Díky ní máte vždy přehled o tom, co se vám děje na skladě. Vedení skladové evidence ukládá i zákon. Pro koho je povinné a jakým…

Co to vlastně je, ten ekonomický systém v cloudu?

Co to vlastně je, ten ekonomický systém v cloudu?

Vaše společnost úspěšně roste, rozvíjí se a vy začínáte být zavaleni denní agendou. Udržování chodu firmy v tabulkovém editoru se pro vás stává noční můrou a je stále zřejmější, že otázka již nezní,…

Jdete do toho s námi?
Napište nám.
Nebo zavolejte 8-17 h 731 441 155