Blog

Významné změny v majetku v roce 2021

Přinášíme vám přehled významných změn v majetku, jež jsou součástí daňového balíčku, který vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 609/2020. O jaké změny se tedy konkrétně jedná?

Významné změny v účtování majetku
  • Zvýšení limitní částky pro kategorizaci hmotného majetku

První změna je obsažena v § 26 odstavec 2, kde je vymezeno, co se pro účely daně z příjmů rozumí hmotným majetkem. Zde se zvyšuje hranice z 40 tis. Kč na 80 tis. Kč. Současně s tím se mění i § 33 a zvyšuje se tak i hranice pro technické zhodnocení. Dle přechodných ustanovení se může poplatník rozhodnout pro uplatnění nových pravidel zpětně již u majetku pořízeného od 1. ledna 2020, a to včetně dokončeného technického zhodnocení. Se zvýšením hranice pro hmotný majetek lze upozornit na účetní předpisy a s tím související větší rozsah drobného majetku, který je nutné časově rozlišovat

  • Mimořádné odpisy

Novelou dochází k oživení § 30a obsahujícího znění o mimořádných odpisech. Možnost uplatnění mimořádných odpisů se týká hmotného majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině a pořízeného v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině může poplatník odepsat za 12 měsíců. Majetek zařazený v druhé odpisové skupině potom za 24 měsíců (12 měsíců 60 %, dalších 12 měsíců zbývajících 40 %). Dle přechodných ustanovení je možné mimořádné odpisy uplatnit zpětně od 1. ledna 2020.

  • Zrušení nehmotného majetku

Novela ruší kompletně § 32a, ve kterém je obsažena celá úprava nehmotného majetku včetně technického zhodnocení nehmotného majetku. Nehmotný majetek, jak ho známe nyní, tak vypadává z daní z příjmů. Daňovými výdaji se tak stanou účetní odpisy nehmotného majetku vedeného v účetnictví dle § 24 odstavec 2, písmeno v) bod 2. Dle přechodných ustanovení je možné nová pravidla pro nehmotný majetek použít již pro majetek pořízený od 1. ledna 2020. Dříve pořízený majetek bude nadále fungovat ve starém režimu. Zrušením nehmotného majetku se tak více promítne účetní metodika do daní. Stanovení hranic pro zařazení do nehmotného majetku, nastavení délky odpisování, stanovení pravidel, co se bude dít s nehmotným majetkem po technickém zhodnocení, to vše nyní bude na účetní jednotce, která bude muset svou nastavenou metodiku ustát z pohledu principů a zásad účetnictví.

Zpět nahoru

Dále by vás
mohlo zajímat

Povinnosti pro skladovou evidenci

Povinnosti pro skladovou evidenci

Vedení skladové evidence je základním pilířem každého podnikání. Díky ní máte vždy přehled o tom, co se vám děje na skladě. Vedení skladové evidence ukládá i zákon. Pro koho je povinné a jakým…

Co to vlastně je, ten ekonomický systém v cloudu?

Co to vlastně je, ten ekonomický systém v cloudu?

Vaše společnost úspěšně roste, rozvíjí se a vy začínáte být zavaleni denní agendou. Udržování chodu firmy v tabulkovém editoru se pro vás stává noční můrou a je stále zřejmější, že otázka již nezní,…

Jak správně vytvořit fakturu

Jak správně vytvořit fakturu

Není na tom nic zase tak složitého. Stačí mít základní znalosti a dobrého pomocníka v podobě fakturačního programu na vystavování faktur online. S našim návodem zvládne vystavit fakturu každý…

Jdete do toho s námi?
Napište nám.
Nebo zavolejte 8-17 h 731 441 155